Naše služby

Čištění kanalizace a potrubí
Čištění domovních odpadů
Revize kanalizace kamerovým systémem
Likvidace odpadů, laboratorní práce
Odčerpání a vývoz kalů, nečistot a usazenin
Likvidace odpadů z odlučovačů ropných látek

Čištění kanalizace a potrubí

 • tlakové čištění kanalizace DN 80 – DN 1200 mm
 • čištění revizních šachet, odvodňovacích kanálků a žlabů dešťových svodů a vpustí
 • čištění tukových lapačů, kalových a úkapových jímek, odlučovačů ropných látek
 • čištění přečerpávacích stanic
 • ruční i strojové těžení sedimentů a kalů
 • monitoring stavu kanalizace kamerovým systémem

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce.
Profesionální vyčištění bez usazenin a sedimentů.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Čištění domovních odpadů

 • čištění dřezů, umyvadel, pisoárů, WC podlahových vpustí, výlevek, čistících sestav včetně montáže a demontáže
 • čištění vysokotlakou hadicí 3/8“, 1/2“, 3/4“
 • dosah vysokotlaké hadice až 90 metrů
 • 1 m3 vestavěná nádrž na vodu
 • monitoring stavu kanalizace kamerovým systémem souběžně s čištěním

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce
Celoroční provoz.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Revize kanalizace kamerovým systémem

Nástrčné TV kamery

 • monitoring kanalizace DN 50 – 200 mm mobilním zařízením
 • černobílý i barevný záznam
 • vhodný pro práce uvnitř nemovitosti
 • dosah 50 m
 • mapování trasy, lokalizace místa poruchy
 • nejmodernější technologie s vyměřením velikosti trhlin, spádu potrubí, deformací aj.
 • revizní zpráva s videozáznamem z revize na DVD

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce.
Celoroční provoz.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Revize kanalizace kamerovým systémem

Pojezdový kamerový systém

 • monitoring profilů DN 200 – DN 1000 mm
 • dosah 150 m s mapováním trasy, lokalizace místa poruchy
 • otočná kamerová hlava 360°, extra svítivé diody, šestikolový vozík
 • elektricky zdvíhané rameno s vystředěním profilu
 • měření spádu ± 0,1 %
 • laserové měření ovality potrubí (v cm)
 • revizní zpráva s videozáznamem z revize na DVD

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce.
Celoroční provoz.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Likvidace odpadů, laboratorní práce

 • ekologická likvidace tekutých odpadů – kategorie „O“ a “N“
 • po celé ČR
 • vedení evidence odpadů
 • zpracování podkladů pro roční hlášení původce odpadů
 • zpracování provozních řádů
 • ekologické poradenství
 • zajištění odběru vzorků a provádění analýz odpadních kalů a vod

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce.
Celoroční provoz.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Odčerpání a vývoz kalů, nečistot a usazenin

 • lapače tuků
 • ekologická likvidace tuků kat.č. 19 08 09 s dokladem o převzetí
 • tlakové čištění přítokové a odtokové kanalizace lapače, očištění stěn lapače
 • odběr vzorků z odpadních vod a provádění analýz
 • fyzická kontrola stavu lapače včetně vedení provozních deníků
 • jímky, septiky a nádrže
 • vodu ze zatopených prostor

Po odsání nečistot a kalu čistíme všechny jímky a nádrže, dešťové uliční i dvorní vpusti, tukové lapoly, lapáky písků i dosazovací nádrže tlakovou vodou.

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce.
Celoroční provoz.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Likvidace odpadů z odlučovačů ropných látek

 • kompletní odčerpání nebezpečných látek z odlučovače ropných látek
 • vyčištění přítokové a odtokové kanalizace
 • vyčištění odlučovače vysokotlakým zařízením
 • dočištění stěn lapače vysokým tlakem vody
 • odvoz nebezpečného odpadu a zajištění ekologické likvidace
 • vystavení dokladu o převzetí a ekologické likvidaci odpadu
 • zprovoznění ORL zaplavením s následným odběrem vzorků z odpadních vod a zajištění analýz

Garantujeme

NONSTOP servis 24/7, 365 dní v roce.
Celoroční provoz.
Dojezd při havárii 120 minut od nahlášení na dispečink.

Kontaktujte nás

Napište nám

  Mám zájem o následující služby:

  čištění kanalizace a potrubíčištění domovních odpadůrevize kanalizace kamerovým systémemodčerpání a vývoz kalů, nečistot a usazeninlikvidace odpadůlaboratorní práce a likvidace odpadů z odlučovačů ropných látek