Ekologický servis

Zajišťujeme odběr vzorků proškolenými zaměstnanci ve spolupráci se smluvními akreditovanými laboratořemi po celé České republice. Odběr a analýzu vzorků z odpadních vod a kalů. Samozřejmostí je protokol o analýze vzorků z odpadů.

Možnost zajištění zkoušek těsnosti kanalizačního potrubí, nádrží a jímek. Zpracování protokolu z výstupu zkoušek těsnosti. Provádíme kontroly přečerpávacích jímek a jako výstup zákazník obdrží protokol o kontrole.

Ekologické nakládání s odpady zejména pak likvidace odpadu kategorie O a N.

Zaměstnanci Ekologického servisu provádějící odběr vzorků z odpadních vod.