Ekologická likvidace tekutých odpadů: kategorie O a N

Likvidace odpadu OLK/ORL z parkovišť, tukových lapolů z restaurací, jídelen a výroben masných výrobků, domovních i průmyslových septiků, kal z malých i velkých přečerpávacích jímek, odčerpání vody ze zatopených prostor kalovými čerpadly …

Disponujeme vysoce výkonnou technologií – Oil Master, sací bagr, recyklační vůz, velkoobjemové cisterny, kombinované vozy a cisterny o objemech 6, 12, 24 m3.

Máme k dispozici moderní technologie a kvalifikované pracovníky, kteří zajistí efektivní a bezpečné nakládání s odpady.

Nadstandardní výkon sacího bagru umožňuje odsátí tuhých kalů z velkých hloubek a foukání materiálu, se vzdáleností až přes 200 metrů mezi vozem a místem čištění.

Likvidace odpadů