Průmysl

Specializujeme se na správu a nakládání s odpady v průmyslu. Pomáháme našim klientům dosáhnout vysokých standardů v oblasti environmentální ochrany a zároveň snižovat náklady spojené s nakládáním s odpady. Naše služby zahrnují sběr a odvoz odpadů, jejich třídění a recyklaci nebo energetické využití. Zajistíme kompletní dokumentaci a splnění všech zákonných povinností v této oblasti. Spolupracujeme s významnými firmami v průmyslových odvětvích a naše služby jsou šitými na míru potřebám každého klienta.

Máme k dispozici moderní technologie a kvalifikované pracovníky, kteří zajistí efektivní a bezpečné nakládání s odpady.

Naše služby zahrnují:

 • Havarijní a preventivní čištění vnitřní a venkovní kanalizace
 • Kompletní čištění odlučovače ropných látek/odlučovače lehkých kapalin
 • Čištění přečerpávacích jímek a retenčních nádrží
 • Kamerový monitoring kanalizace všech rozměrů
 • Čištění dešťových svodů
 • Čištění uličních a dvorních vpustí
 • Převoz a svoz tekutého odpadu
 • Havarijní čištění neodtékajících toalet, pisoárů, umyvadel, sprch a ostatního sanitárního zařízení
 • Kompletní čištění tukových lapolů (vývoz a likvidace tuků)
 • Havarijní a preventivní čištění odtokových kanálků od chladícího zařízení
 • Frézování kanalizace
 • Čerpání kalovými čerpadly

Disponujeme vysoce výkonnou technologií – Oil Master, sací bagr, recyklační vůz, kombinovaný vůz, pohotovostní tlakové vozy a sací cisternové vozy o objemech 6, 9, 12, 24 a 26 m3. Technologie s recyklační a kombinovanou nástavbou umožňuje vysokotlaké čištění kanalizace.

Pokud hledáte spolehlivého partnera pro správu odpadů ve vašem průmyslovém podniku, kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme najít optimální řešení pro vaše potřeby