Oil Master

Oil Master je mobilní zařízení se schopností mechanicky oddělit ropné látky od vody a zajistit separaci kalů. Jedná se o nejmodernější mobilní technologii na trhu v oblasti úpravy a likvidace odpadu v místě jeho vzniku. Zařízení dokáže přímo u Vaší nádrže nebo jímky oddělit pomocí separace z kontaminované vodné fáze ropné látky a minimalizovat zbytkové množství kalů.

To znamená, že se ke konečné likvidaci odváží pouze odseparovaná olejová fáze a kaly s minimálním podílem vody. Vyčištěná voda je využita k zavodnění odlučovače nebo je vypuštěna do kanalizace v místě.

Vozidlo je vybaveno speciálním čerpadlem pro sání zaolejované vody a emulzí a dalším výkonným čerpadlem s výkonem 3100 m3 vzd./hod pro sání kalů, dále je vozidlo vybaveno i čerpadlem pro vysokotlaké čištění kanalizačního potrubí nebo závěrečné VTL mytí jímek nebo nádrží.

Oil Master může být řešením pro snížení Vašich nákladů: není potřeba přepravovat celý obsah odlučovače na velké vzdálenosti k likvidaci, nulové náklady na zavodnění odlučovače po vyčištění, likvidace pouze odseparované – zminimalizované olejové a kalové fáze. Tímto zařízením řešíme problém na místě a bez zbytečné přepravy odpadů.

Zařízení má široké spektrum využití např.: na benzinových čerpacích stanicích, průmyslové areály, velká městská parkoviště, čistírny odpadních vod, …

Speciální schopnosti stroje zajistí rychlé a efektivní řešení havárií:

  • Odstranění olejů z chladících a provozních vod
  • V sanaci při znečištění podzemních vod
  • V odstraňování následků havárií při úniku ropných látek do kanalizace, retenčních nebo akumulačních nádrží a pod.
Oil Master v akci u nádrže, mechanicky oddělující kontaminanty.
Oil Master minimalizuje zbytkový kal během procesu čištění vody.
Mobilní zařízení Oil Master provádějící separaci ropných látek od vody.
Nejnovější technologie pro separaci ropných látek s Oil Master.