Havarijní čištění splaškové kanalizace ve Vrchlabí

Havarijní čištění splaškové kanalizace ve Vrchlabí

Před několika dny společnost STOCK – kanalizace řešila havárii ucpané splaškové kanalizace ve Vrchlabí. Při provedení této zakázky byla použita technika kombinovaného vozu, který tlakově pročistil kanalizaci od šachty až po budovu. Během čištění byly odstraněny nálitky betonu. Po následném kamerovém monitoringu bylo zjištěno, že všechny betonové nánosy byly odstraněny a kanalizace je již opět plně funkční. Realizace této zakázky proběhla profesionálně, aniž by byl omezen provoz u objednavatele.