Havarijní výjezd na ucpanou dešťovou kanalizaci v Brně

Po přívalovém dešti byla klientem nahlášena havárie neodtékající dešťové kanalizace v Brně, při které došlo k zaplavení části parkoviště. Technici společnosti STOCK – kanalizace po příjezdu na místo nehody zjistili, že kanalizace nebyla pravidelně čištěna a došlo k jejímu zanešení. Proběhlo standardní tlakové čištění odtokových kanálků a čištění uličních vpustí v celém areálu. Následně bylo provedeno odsátí kalů a zprůchodnění dešťové kanalizace v plném rozsahu potrubí. Abychom předešli podobným haváriím, nabízíme našim klientům preventivní čištění alespoň 2x ročně, díky kterému se například po přívalovém dešti předejde podobným nehodám. Havárie byla opět řešena bez odkladů a plocha parkoviště tak mohla být v krátké době plně funkční.

V případě, že vás postihla podobná nehoda, neváhejte využít naší nonstop telefonní linky, kde se domluvíme na rychlém termínu a přesném postupu řešení situace.