Sací bagr při servisování úpravny vody

Odsátí písku

Akce v úpravně vody spojená s renovací pískových filtrů pomocí sacího bagru, na které se podílela i naše společnost STOCK – kanalizace.  Odsávání filtračního písku z van o objemu 20-30 m3 bylo provedeno kvůli údržbě a opravě filtračních systémů. Tato operace byla realizována ve spolupráci se specialisty na opravy filtračních systémů a po opravě následovalo zpětné vyfouknutí písku pro opětovné uvedení van do provozu.

Celá zakázka byla úspěšně zrealizována pomocí sacího bagru prostřednictvím pobočky STOCK – kanalizace v Teplicích.