Havarijní výjezd k neodtékající kanalizaci v Praze

čištění kanalizace v Praze

Jednou z nabízených služeb STOCK – kanalizace je řešení havárií. Z tohoto důvodu máme nonstop havarijní linku 24 hodin, 7 dní v týdnu. V minulých dnech jsme k takovému případu vyrazili. Jednalo se o ucpanou vnitřní kanalizaci v Praze. Po příjezdu a prozkoumání byla zaznamenána výrazná úroveň zanesení. Po konzultaci se zákazníkem jsme provedli frézování celé stoupačky v šestipatrové administrativní budově. Kanalizace byla úspěšně vyfrézována a následně proběhlo tlakové propláchnutí.  Po vyčištění byl proveden kamerový monitoring, který neodhalil již další problém a kanalizace je tak opět plně funkční.