Čištění ORL/OLK pro DEK stavebniny v Pardubicích

DEK stavebniny

Provedli jsme kompletní čištění ORL/OLK na provozovně DEK stavebniny v Pardubicích. Velkokapacitní vozidlo Oil Master společnosti STOCK – kanalizace přijelo na místo realizace zakázky, kde proběhlo vyčistění obsahu odlučovače ropných látek – ORL a následný odvoz a likvidace starých filtrů a dodání nových. Dále následovalo tlakové čištění odlučovače ropných látek a jeho zpětné zaplavení.

Společnost STOCK – kanalizace disponuje jako jedna z mála v České republice moderní technologií Oil Master. Jedná se o mobilní zařízení se schopností mechanicky oddělit ropné látky od vody a zajistit separaci kalů. To znamená, že se ke konečné likvidaci odváží pouze odseparovaná olejová fáze a kaly s minimálním podílem vody. Vyčištěná voda je využita k zavodnění odlučovače nebo je vypuštěna do kanalizace v místě.