Čištění přečerpávací jímky pro společnost Panattoni

Čištění přečerpávací jímky pro společnost Panattoni

Společnost STOCK – kanalizace, provedla kompletní čištění přečerpávací jímky pro společnost Panattoni v logistickém areálu v Nýřanech. Proběhl vývoz kalů a sedimentů velkoobjemovou cisternou odpadní vody o objemu 286 m3. Následně byl proveden oplach stěn a dna jímky tlakovou vodou. Kompletní čištění bylo v kooperaci se stavebními pracemi pro vybudování výtlačného potrubí.

Cisternové sací vozy slouží převážně k načerpání a převezení tekutého odpadu. Mohou převážet také nebezpečné odpady. Cisterny o objemu 12 m3 a 1 m3 jako úschovna technologické vody, kterou je možné použít na oplach stěn nádrží a jímek. Každá cisterna disponuje VAP na vysokotlaký oplach.