Čištění nádrže od rzi

Čištění nádrže od rzi

Společnost STOCK – kanalizace, provedla kompletní čištění nádrže od rzi pro společnost LKS PRO v Kadani. V první fázi proběhlo vysátí sedimentu ze dna jímky a následné tlakové čištění stěn nádrže. Tyto odpadové kaly byly následně odsáty a odvezeny sacím cisternovým vozem. Finálně byl proveden tlakovým vozem oplach stěn a dna do čista.

Společnost STOCK čistící služby, s.r.o. využívá nejmodernější technologie, které šetří životní prostředí a jsou efektivní ve svém provozu. Cisternové sací vozy slouží převážně k načerpání a převezení tekutého odpadu. Mohou převážet také nebezpečné odpady. Cisterny o objemu 12 m3 a 1 m3 jako úschovna technologické vody, kterou je možné použít na oplach stěn lapolů nebo nádrží. Každá cisterna disponuje VAP na vysokotlaký oplach.