Servis pivovarské restaurace Sladovna

Servis pivovarské restaurace Sladovna

Pravidelný servis čištění tukového lapolu a kanalizace, jsou klíčovými údržbovými kroky pro zachování hygieny a správné funkce. Společnost STOCK – kanalizace, provedla servis pivovarské restaurace Sladovna ve Vodičkově ulici pro Pivovar Cvikov. Tento servis nabízíme všem našim zákazníkům. V případě havárie zajišťujeme také nonstop servis a umíme vyřešit i náročné operace.

Ve společnosti STOCK kanalizace máme k dispozici moderní technologie a kvalifikované pracovníky. Zajišťujeme detailní záznamy o všech provedených pracích, včetně dat a výsledků kontrolních prohlídek a čištění, pokud je klient vyžaduje. Tato dokumentace může být užitečná jako důkaz dodržování hygienických předpisů.